31-05-2024 - Proficiat aan de nationale - zonale & provinciale overwinnaars Veldkets 2024. Provincial overwinnaar Sens 18-5 Reynaerts Stephen Velm