Doelstelling

Doelstelling van deze website is de duivensport in te leiden in de wereld van de nieuwe informatie techniek en zo de duivensport terug op te waarderen.

Hiermee hopen we iedereen die geïntereseerd is in de duivensport en de daarbij horende prestaties en evenementen op de hoogte te houden.

De bestuursleden wensen dan ook wereldwijd de duivenbeoefenaars veel succes toe met het beoefenen van hun hobby.

Veel surf en leesgenot gewenst.